Temizleme Pulu

Her alaşım değişiminde veya her vardiya değişiminde temizleme pulu çekirdekteki oksit alüminyum film tabakasını çıkarmak için kullanılır.

Düzgün çalışan bir dummy block her basım sonrası çekirdek yüzeyinde 0.25 mm kalınlığında alüminyum tabaka bırakır.

Çekirdek ısıtılıp yapılan temizlemelerde tam bir başarıya ulaşılır.  Temizleme pulu siparişi öncesi çekirdeğin iç yüzeyinin boylu boyunca ölçülmesi şarttır. Normalde kovan uzun süreler sıkıntısız kullanılması gerekirken sert alaşım kullanımında çapta genişleme gibi problemler olabilir.

Şekilsel bozulmaya uğramış kovanda Hem dummy block hem de temizleme pulu etkili bir şekilde kullanılamaz.  Böyle durumlardaki kovanlarda çekirdek yenilenmesine gidilmeli veya hassas torna işlemi yapılmalıdır.

 

 

Biyet Saflığı

Devam eden metal döküm ve ıslah teknikleri geliştirme çalışmaları alüminyum alaşım biyet kalitesini geliştirmektedir.  Fakat biyetin dış yüzeyinin oksitlenmesi hala kaçınılmazdır. Bu ise Kaliteyi küçük inklüzyonlar olarak gölgeler. Kusurlu biyet kalıntısını kalıba doğru ilerlemesini engellemek önemlidir.

 

 

Araiş Oluşumu

Ekstrüzyon sırasında biyetin iç kısmı kalıba doğru akar. Oksitlenmiş biyet kabuğu kovanın arka kısmındaki ölü bölgede toplanır. Ekstrüzyon kontamine olmuş alaşım kalıptan çıkmadan durması gerekir. Son olarak kalıba yapışmış ara iş makas bıçağı ile kesilip atılır.

 

 

Damatool Dummy Block

Kovan ve dummy block sıcaklık kontrollü ekstrüzyon için kritik önem taşır. Konik ısıtma sayesinde Dummy block’u soğutma gereksinimi kalmamıştır.  Dummy bloğun genleşmesi basım sırasında çekirdek yüzeyinde ince bir film tabakası bırakmak için dikkatli bir şekilde hesaplanmıştır. Bırakılan oksitlenmiş bu tabaka bir sonraki biyet ile karışır. Asıl problem farklı alaşım basımı sırasındaki oluşacak karışmadır. Bu durum ürünün yüzey kalitesini ve içsel özelliğini bozabilir.

 

 

 

 

 

Damatool Temizleme Pulu

Damatool temizleme pulu çekirdek duvarında maksimum temizlik sağlamak için dizayn edilmiştir.

Temizleme pulu biyet yükleyiciye oturacak ve çekirdek boyunca rahatça hareket edecek kadar uzun bir yapıya sahiptir. Oda sıcaklığında kullanılmak üzere dizayn edilen temizleme pulu boyut değişimi kontrolü rahatlıkla yapılabilmektedir. Pul ortası delik üretilerek hafifletilmiş ve hassas kanal kesimiyle esnek yapıya kavuşturulmuştur.

 

Müşteri tarafından oda sıcaklığındaki minimum çekirdek çapı ve operasyon sıcaklığı belirtildiğinde Damatool sıcaklığın hem çekirdek hem de dummy block üzeride etkisini hesaplayarak, soğuk temizleme pulunu en iyi ölçüde üretir.

Damatool temizleme pulu boyutu her bir kovan için ayrı ayrı hesaplanmalı ve çekirdek duvarına zarar vermeden maksimum alüminyum film tabakası çıkartılmalıdır.